لوازم جانبی که همراه سرویس های کالسکه  که با هم

ست می شون که در این عکس چندی از آنها را مشاهده میکنید .

که شامل اجناس زیر است :

1- ساک حمل

2- نی نی  لالی لای

3- تاپ سفقی

4- کریرر

5- تخت ساده با گهواره

6- سرویس خواب

7- قنداق فرنگی

8- روروئک

9- آغوشی-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کلمه های کلیدی : ساک حمل سیسمونی نوزاد  - نی نی  لالی لای سیسمونی نوزاد - تاپ سفقی سیسمونی نوزاد - ت کریرر سیسمونی نوزاد - تخت ساده با گهواره سیسمونی نوزاد - سرویس خواب سیسمونی نوزاد - قنداق فرنگی سیسمونی نوزاد - روروئکآغوشی سیسمونی نوزاد - لوازم جانبی همرا کاسکه سیسمونی نوزاد - چیکو سیسمونی نوزاد - Chicoo سیسمونی نوزاد - لوازم حمل نوازاد سیسمونی نوزاد - خرید سیسمونی نوزاد - آغوشی